Strona główna
O NAS  | SZKOLENIA/PRZEDSTAWICIELE  | AKTY PRAWNE  | OFERTA  | LINKI  | KONTAKT   
DLACZEGO MY?

Zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej w dziedzinie ochrony środowiska, 11 maja 2001 roku została uchwalona w polskim parlamencie ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U.2001.63.639 z dnia 22.06.2001r), która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2002. Nakłada ona na przedsiębiorców nowe obowiązki organizacyjne i finansowe, a także wyznacza poziomy odzysku i recyklingu obowiązujące producentów i importerów wprowadzających na rynek wyroby i towary w opakowaniach. Obowiązki przedsiębiorców - wynikające z ustawy - wprowadzających na rynek wyroby w opakowaniach mogą być realizowane samodzielnie (poprzez Urząd Marszałkowski) albo za pomocą wyspecjalizowanej Organizacji Odzysku.

OGÓLNOPOLSKA ORGANIZACJA ODZYSKU OPAKOWAŃ O TRZY S.A. z kapitałem zakładowym i wpłaconym 1mln zł jest organizacją, która zgodnie z ustawą przejmuje obowiązki przedsiębiorców i importerów w zakresie opłaty produktowej od opakowań. Dzięki dekadzie współtworzenia rynku ( od czerwiec 2003r.) odgrywamy znaczącą rolę w coraz dynamiczniej rozwijającym się krajowym systemie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, a także zwiększaniu jego efektywności. Jesteśmy przekonani, że takie działanie i rzetelne wywiązywanie się z przekazanego nam przez przedsiębiorców obowiązku odzysku i recyklingu podniesie konkurencyjność polskiej gospodarki, a także pomoże w realizacji zobowiązań międzynarodowych.

O TRZY S.A. jest jedną z nielicznych na rynku Organizacji Odzysku, która prowadzi współpracę z Przedsiębiorcami w sposób bezpośredni, poprzez swoich Przedstawicieli na terenie całego kraju. Jest to gwarancją sprawnego rozwiązywania problemów bezpośrednio u Przedsiębiorcy oraz rzetelnej współpracy i realizacji podpisanych umów.

Przejęcie przez O TRZY S.A. opłaty produktowej wraz ze sprawozdawczością do Urzędu Marszałkowskiego, nie wiąże się z żadnymi kosztami dla Przedsiębiorcy. Przekazanie przez Przedsiębiorcę obowiązków wynikających z ustawy o opłacie produktowej zapewnia ich poprawne wykonanie i zmniejszenie kosztów Przedsiębiorcy.Wykorzystujemy pliki cookies, aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.